Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

III samba fondid

Võida maksusoodustuselt!

III sammas – üks kasulikumaid viise pikaajaliseks kogumiseks

 • Tulumaksusoodustus. Sissemaksetelt on võimalik 20% tulumaksu tagasi saada. Kogudes näiteks 100 eurot kuus, võidad 264 eurot aastas.
 • Madalad tasud. Nii koguneb Sulle rohkem raha.
 • Läbipaistev hinnastamine. Meie fondidel ei ole varjatud lisatasusid.
Vali endale ise sobiv kogumistempo Sissemakseid saad teha paindlikult Kogutud raha on võimalik igal ajal välja võtta

calc-assumptions

aprekinsUnPienemumiFooter

Kalkulaator annab ülevaate investeeringu tootlusest teatud ajavahemikus, kuid tulemused ei tähista maksimaalset ega minimaalset tootlust. Kalkulaatoris kuvatav tootlus ei ole kindlalt tagatud ega põhine tegelikul turutootlusel. Investeerimisel tuleb arvestada ka tasude ja kaasnevate riskidega. Investeeringu väärtus võib ajas suureneda või väheneda ning mineviku tootlus ei viita sarnasele tootlusele tulevikus.

Rahvusvaheliselt kasutatav aktsiate pikaajaline ajalooline tootlus aasta baasil on 7%, kuid see ei pruugi tähendada III samba fondi puhul sarnast tootlust. Lisaks on pensionifondidel erinevad riskitasemed ja investeerimisprofiilid, mis tootlust samuti mõjutavad.

Tulumaksutagastuse arvutuse aluseks on hetkel kehtiv tulumaksumäär 20%. Tulumaksu saab tagasi enda tehtud sissemaksetelt, mis on kuni 15% Sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot.

Millal peaksin alustama kogumist ja kui palju igal kuul panustama?

Enamik inimesi arvab, et nende pension saab tulevikus olema tegelikust summast tunduvalt suurem. Mida varem alustad kogumist, seda muretumalt saad veeta pensionipõlve.

{ "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "visible": true }, "yAxis": { "visible": true }, "plotOptions": { "series": { "marker": { "radius": 0, "states": { "hover": { "radius": 4 } } } } }, "tooltip": { "enabled": true, "shared": true } }
 •  EUR
 •  EUR
 •  EUR
 •  EUR
Arvutuskäik ja tootluse eeldused

Pensionifondid

Indeks

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 20, "spacingBottom": 10 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Fond sobib Sulle, kui soovid, et Sinu pensionivara jälgiks globaalsete aktsiaturgude liikumist, Sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat) ja oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.


 • Indeksfond
 • Jooksvad tasud aastas: 0,29%
 • Riskitase: 6/7

Lähemalt fondist

V100

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 20, "spacingBottom": 10 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Fond sobib Sulle, kui Sinu eesmärk on vara suurem kasv pikema aja jooksul (vähemalt 10 aastat) ja oled valmis säästude väärtuse suurema kõikumisega.


 • Aktiivselt juhitud fond
 • Jooksvad tasud aastas: 1,15%
 • Riskitase: 5/7

Lähemalt fondist

V60

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 20, "spacingBottom": 10 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Fond sobib Sulle, kui Sinu eesmärk on kogutava raha stabiilne kasv pikema aja jooksul (vähemalt 7 aastat).


 • Aktiivselt juhitud fond
 • Jooksvad tasud aastas: 1,05%
 • Riskitase: 4/7

Lähemalt fondist

V30

{ "chart": { "height": 120, "marginTop": -20, "marginBottom": 20, "spacingBottom": 10 }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent" } } }

Fond sobib Sulle, kui Sinu eesmärk on kogutava raha säilitamine koos mõõduka tootlusega (investeerimisperiood võiks olla vähemalt 5 aastat).


 • Aktiivselt juhitud fond
 • Jooksvad tasud aastas: 0,95%
 • Riskitase: 3/7

Lähemalt fondist

* Pensionifondi tootlus aasta baasil seisuga 31.05.2024, allikas Pensionikeskus.

Pane tähele, et risk ja tootlus on tavaliselt seotud. Kõrgem tootlus tähendab ka kõrgemat riski.

Selleks, et leida Sulle kõige sobivamad III samba fondid, täida sobivuse küsimustik.

III sammas on Sinu isiklik rahatagavara, mida saad koguda nii igakuiste kui ka ühekordsete maksetega.

III samba fondis on Sinu raha investeeritud. See annab Sulle võimaluse oma raha pensionieaks kasvatada.

Kuigi III sammas on mõeldud pensionipõlve kindlustamiseks, saad kogutu vajaduse korral kasutusele võtta ka enne pensioniiga.

Kui Sul on I ja II pensionisammas, hakkad saama pensioni, mis ulatub vaid umbes 40%-ni Sinu pensionieelsest sissetulekust. See tähendab, et kui läheksid homme pensionile, oleks Sinu pension viimasest kuupalgast enam kui poole väiksem.

Et saaksid senist elatustaset säilitada, oleks aga vaja umbes 65–70% sissetulekust.

III sambaga saad oma pensionipõlve muuta märksa mõnusamaks.

III sammas on ainus pikaajalise kogumise võimalus, mida riik toetab tulumaksusoodustusega. See tähendab, et Sinu tehtud III samba sissemaksetelt saad tulumaksu tagasi.

 • Tulumaks tagastatakse summalt, mis ei ületa 15% Sinu aastasest brutosissetulekust ega 6000 eurot aastas.
 • Pane tähele, et kui sissetulek jääb alla maksuvaba tulu määra siis ei saa sissemaksetelt maksutagastust.

Arvuta, kui palju raha võiksid aastas III sambasse suunata, et maksutagastusest maksimaalselt võita.

III sambasse kogumiseks on Sul vaja pensionikontot. Kui Sa ei ole varem III sambasse kogunud, pead selle endale kõigepealt tegema. Kontot internetipangas avades saad kohe valida, mis fondi Sinu maksed edaspidi lähevad.

Avan pensionikonto

Sissemakseid saad teha nii igakuiste püsimaksete kui ka ühekordsete maksetena vabalt valitud ajal ja summas.

Soovitame igakuiseid püsimakseid, sest pikaajaline regulaarne kogumine annab paremaid tulemusi ja püsimaksetega ei ole ohtu, et unustad mõni kuu ülekande teha.

Selleks, et leida Sulle kõige sobivamad III samba fondid, täida sobivuse küsimustik.

Kui vajad fondi valimisel ja kogumisega alustamisel abi, helista 6 310 310 või broneeri aeg pensioninõustamiseks.

Pensioni kogumise peamine eesmärk on loomulikult Sinu rahaline heaolu tulevikus. Seejuures tasub aga meeles pidada ka jätkusuutlikkust. Usume, et vastutustundlikud investeeringud loovad Sulle pikas perspektiivis lisaväärtust ja annavad võimaluse oma sääste kasutada puhtamas, mitmekesisemas ja turvalisemas maailmas.

Pensioniraha investeerides võtame arvesse investeeringute mõju keskkonnale. Meie jaoks on oluline kliimamuutuste leevendamine, inimõiguste kaitse ja ettevõtete juhtimiskultuuri arendamine.

 1. Järgi oma väärtusi ja vali jätkusuutlik pensionifond. 31.03.2024 seisuga on Swedbanki pensionifondid investeerinud:
  • 499 miljonit eurot fondidesse, mis järgivad keskkonna, sotsiaalseid ja hea juhtimistava põhimõtteid (ESG aspektid);
  • 1304 miljonit eurot ESG aspektidega filtreeritud aktsia- ja võlakirjakorvidesse;
  • 115 miljonit eurot ESG-temaatilistesse aktsiakorvidesse (nt elektriautod, küberturvalisus).
 2. Jälgi, milliseid valdkondi Sinu pensionifond toetab. Valime väga hoolikalt, kuhu Sinu pensioniraha investeeritakse. Fondide vastutustundlike investeeringute põhimõtetega saad tutvuda siin.
 3. Veendu, et Sinu pension oleks investeeritud nii, et see hoiab maailma. Meie pensionifondide keskmine ESG reiting on A (allikas: MSCI).

Küsisime pensionikogujatelt, kuidas nad jaotaksid 1000 eurot jätkusuutlikuks investeerimiseks. Siin on nende vastused.


{ "xAxis": { "visible": "true", "categories": [ "Tervishoiu arendamine", "Loodusvarade kaitsmine", "Elukvaliteedi parandamine", "Uued tehnoloogiad", "Kliimakaitse", "Digitaalne turvalisus", "Bioloogiline mitmekesisus", "Sooline v\u00F5rd\u00F5iguslikkus, mitmekesisus ja inim\u00F5igused" ], "labels": { "style": { "textOverflow": "none" } } }, "yAxis": { "visible": "true", "labels": { "format": "{value} €" }, "title": { "enabled": false } } }

Allikas: Swedbanki läbiviidud uuring 2022

Oma pensioniga saad investeerida jätkusuutlike ettevõtete arengusse

Kui Sinu raha investeeritakse säästvatesse ettevõtetesse, aitab see kaasa sotsiaalse ja keskkonnaalase heaolu ning vastutustundliku ettevõtluse edendamisele.

Allikas: Maailma Börside Föderatsioon (WFE)

 • CO2 heitkogused
 • Energiakasutus
 • Loodusvarade kasutamine
 • Jäätmed ja reostus
 • Kliimamuutuste leevendamine
 • Töötajate tervishoid ja heaolu
 • Inimõigused
 • Sooline võrdõiguslikkus
 • Võrdne kohtlemine
 • Õiglane töötasu
 • Ärieetika
 • Läbipaistvus
 • Korruptsioonivastasus
 • Aruandlus
 • Vastutustundlikud tarnijad
Dokumendid ja teave, mis on avaldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2019/2088 (jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamine finantsteenuste sektoris) sätestatud nõuete alusel, on leitavad siit.

Raha kasutamisel pead arvestama maksustamisega ja sellega, et väljamaksetelt peetakse parasjagu kehtiva määra järgi kinni tulumaks.

Pensioniea lähenedes saad III samba raha kasutada soodsama, 10%-se või lausa 0%-se tulumaksumääraga. Maksusoodustus sõltub sellest, millal Sa koguma hakkasid. Soodsama maksumääraga väljamakseid ei arvestata Sinu aastatulu hulka.

 • Alustasid kogumist enne 28.12.2020.
  Soodsama tulumaksumääraga saad raha kasutusele võtta alates 55. eluaastast, kui oled III sambasse kogunud vähemalt viis aastat.
 • Alustasid kogumisega 01.01.2021 või hiljem.
  Soodsama tulumaksumääraga saad raha kasutusele võtta viis aastat enne vanaduspensioniiga, kui kogumine on kestnud vähemalt viis aastat.

Raha kasutusele võtmiseks on Sul 2 võimalust:

 • Regulaarsed väljamaksed ehk fondipension. Kui väljamaksete periood vastab oodatavale elueale, saad raha kasutada 0%-se tulumaksumääraga. Lühema perioodi korral on tulumaks 10%. Kui valid regulaarsed väljamaksed pead soodsama maksumäära saamiseks olema III sambasse kogunud vähemalt 5 aastat. Lühema kogumisperioodi puhul on väljamaksed maksustatud 20% tulumaksuga.
 • Ühekordne väljamakse, millelt pead tasuma 10% tulumaksu.

Puuduva töövõime korral saad raha välja võtta tulumaksuvabalt.

Enne pensioniea lähenemist raha välja võttes pead sellelt tasuma tavamääraga tulumaksu (praegu 20%).

Tulumaks arvestatakse maha väljamakset tehes ning Sinu kontole kantakse juba summa, millelt on tulumaks kinni peetud.

Sellisel juhul on III samba väljamaksed ka osa Sinu aastatulust ja see võib mõjutada Sinu maksuvaba tulu määra.

Puuduva töövõime korral saad raha enne pensioniiga välja võtta tulumaksuvabalt.

Sinu III sambasse kogutud vara on täielikult pärandatav.

Pärijad saavad ise valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid.

Kui pärijad otsustavad kogutu korraga rahas välja võtta, tuleb sellelt tasuda tulumaks.

Fondiosakute pärimisel liigutatakse need pärijate pensionikontodele ning kui nemad jõuavad pensioniikka, võivad nemadki arvestada soodsama tulumaksumääraga (10% või 0%).

Juriidilisest isikust pärijad saavad esitada avalduse päritud osakute tagasivõtmiseks.

Sooviksid pensioni osas nõu pidada?

Lepi endale sobivaks ajaks kokku videonõustamine.
Või helista telefonil 6 310 310.

Oled valmis alustama III sambasse kogumist?

Leia endale sobiv madalate tasudega II samba fond. Tasuta tehingud Swedbanki fondidega. Investeeri kas või ühe euro kaupa. Elukindlustus toetab Sinu peret, kui Sina seda enam teha ei saa. Arvuta kalkulaatoriga kuumakse ja elukindlustuse summa, mis vastaks Sinu pere vajadustele. Swedbank Roburi fondid – investeeri kas või 1 euro kaupa. Fondiosakute ost, müük ja portfellis hoidmine on Sulle alati tasuta.
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.